produkty

ALUKON DIGITAL

Mnoho našich zákazníků používá již řadu elektronických cest k objednávání. Výrobci finálních výrobků ze systémových dílů používají přístupové místo openTRANS®, kterým přímo z vlastního počítačového systému objednávají komponenty, jako např. roletové lamely, díly schránek, bočnice a také přířezy. Již několik let máme úspěšně zavedenou konfiguraci a automatické objednávky hotových elementů přes obchodní software MoveIT@ISS.

Uživatelé softwaru pro výrobce oken KLAES mohou vlastním systémem produkty ALUKONU konfigurovat a objednávat.
Přímé spojení vzhledem k integrovanému konfigurátoru ALUKON nabízí uživatelům podstatnou úsporu času při tvorbě objednávek a také bezpečné zadávání zakázky kontrolou při zadávání a jistotu při vyhledávání cen. Celkové zakládání informací a aktualizace dat produktů ALUKON odpadá, protože ty jsou automaticky k dispozici přes přístupový bod. Tak jsou všechna data aktuální a všechny technické možnosti se mohou rychle a bez komplikací konfigurovat. Texty jednotlivých pozic, ceny a nákresy ve formátu 2D jsou automaticky integrovány do podkladů zákazníků KLAES. Tímto systémem mohou být zadány všechny naše finální elementy z oblastí Sonnenschutz, Rollladen, Tore a Insektenschutz..

Napojení na další softwarová řešení jako např. 3E, SBH, Riposte nebo Cantor nebo na vlastní B2B-Webshop jsou v přípravě pro zákazníky firmy ALUKON a budou brzy k dispozici.

K podpoře našich zákazníků jsou k dispozici výše uvedené programy. Vaše otázky rádi zodpoví odborníci z teamu ALUKON DIGITAL.