produkty

CAD-MODEL

Zvláště pro architekty a projektanty je k dispozici CAD- projekční pomocník, který umožňuje podle variant schránek zavést do výkresu v CAD veškeré jednotlivé díly jedné skupiny výrobků. Toto řešení usnadňuje projekci a konstrukci elementů sluneční ochrany v CAD a současně nabízí přehled o všech variantách zvolených systémů stínění. Pro tento nástroj není nutný žádný zvláštní software a může být všude použit.                                                                                       
CAD- projekčního pomocníka najdete již nyní na našich internetových stránkách v sekci pro architekty

Dalším zdrojem informací jsou naše podklady pro architekty, které jsou rozděleny podle skupin finálních výrobků a jsou vybaveny popisem výrobků, zobrazením výrobků a stavebních situací. Tyto podklady mohou být objednány na našich internetových stránkách v sekci pro architekty a nebo také staženy ve formátu PDF.  

Poradenská činnost pomáhá architektům při projektování a navrhování předokenních rolet, řešení stínění a ochrany proti hmyzu, od volby výrobku až po realizaci. Písemně, telefonicky a nebo také při osobním setkání. K dispozici jsou již aktualizované podklady- popisy výrobků, certifikáty a výkresy. 
Kontakt na naši poradnu pro architekty a projektanty: +49 92 92 950-201.