Prohlášení o ochraně údajů

Naše společnost, firma ALUKON GmbH & Co. KG, je potěšena Vaší návštěvou našich internetových stránek a Vaším zájmem o naši společnost, naše výrobky a služby. Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, které jsme získali při příležitosti Vaší návštěvy naších internetových stránek. I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme záruku za externí odkazy na obsahy cizích stránek , jelikož jsme neiniciovali předání těchto informací, nevybrali adresáta předávaných informací a neurčili předávané informace. Získávání, zpracování a využití Vašich údajů probíhá v rámci zákonných předpisů, o kterých se můžete informovat např. na webové stránce ww.datenschutz.de. V následujícím textu Vám objasníme, které informace během Vaší návštěvy našich webových stránek získáváme a jak jsou tyto informace využívány:

Zjišťování a další zpracovávání údajů, případně osobních údajů

Při každém přístupu uživatele na naše internetové stránky a při každém vyvolání souboru jsou o této operaci shromažďovány údaje v protokolu. Tyto do paměti uložené údaje slouží výhradně k interním systémovým a statistickým účelům. O každém vyvolání souboru se do paměti ukládá datový záznam s následujícími detaily:

 • název vyvolávaného souboru
 • datum a čas vyvolání
 • množství přenesených dat
 • hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné
 • typ/ verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • Hostname počítače, ze kterého byl přístup uskutečněn (IP adresa)
 • Referenční URL (předešlá navštívená stránka)

Osobní údaje přesahující rámec výše uvedeného , jako jsou Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou evidovány, ledaže byste tyto údaje uvedli dobrovolně, například v rámci Vámi požadované registrace, dotazníku,veřejné soutěže, za účelem provedení smlouvy či žádosti o informaci.

Využití a předávání osobních údajů

Pokud jste nám poskytli údaje osobního charakteru, použijeme je výhradně k účelu technické správy našich webových stránek a k plnění Vašich přání a požadavků, zvláště pak k vyřízení s Vámi uzavřené smlouvy nebo ke zodpovězení Vaší poptávky. Předávání těchto osobních údajů třetím stranám, jejich prodej nebo jakékoliv jiné předávání třetím stranám nebude provedeno, ledaže

 • by to bylo nutné pro účely splnění smlouvy. Při tom může být například u objednávek výrobků nutné předání Vaší adresy a objednacích údajů našim dodavatelům.
 • by to bylo nutné pro fakturační účely.
 • byste k tomu předem dali svůj souhlas.

Máte právo takovýto souhlas kdykoliv odvolat, a to s účinností do budoucna.

Vymazání osobních údajů proběhne v okamžiku,

 • kdy odvoláte svůj souhlas k ukládání údajů.
 • Pokud již pro splnění účelu, který byl uložením údajů do paměti sledován, není nutné Vaše povědomí,
 • nebo pokud je uložení Vašich údajů z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

 

Právo na informace

Na základě Vaší písemné žádosti Vás budeme rádi informovat o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou uloženy v naší databázi (např. jméno, adresa, telefonní číslo).

Automaticky evidované údaje, které nejsou osobního rázu; vytváření cookies; podpůrné programy, aktivní obsahy

Při přístupu na naše webové stránky jsou shromažďovány automaticky (tedy nikoliv po registraci) vytvářené informace, které nelze přiřadit určité osobě (například informace o internetovém prohlížeči nebo operačním systému; o názvu domény nebo webových stránek, z nichž došlo k přístupu prostřednictvím webového odkazu; o počtu návštěv; o průměrné době setrvání na našich stránkách; o prohlížených stránkách). Naše společnost tyto informace používá k tomu, aby neustále zlepšovala vzhled naší domovské stránky, aktualizovala ji a zvyšovala tím její atraktivitu. Pokud navštívíte naši webovou stránku/webové stránky, může se stát, že ve Vašem počítači budou uloženy informace ve formě tzv. „cookies“, které nám umožní automaticky rozeznat Váš počítač při další návštěvě naší domovské stránky. Cookies nám m.j. umožňují přizpůsobit webovou stránku Vašim přáním nebo uložit Vaše heslo do paměti tak, abyste ho nemuseli pokaždé znovu zadávat. Pokud si nepřejete, abychom opět rozeznali informace o Vašem počítači, nastavte prosím Váš internetový prohlížeč tak, aby cookies vymazal z Vašeho pevného disku, blokoval všechna cookies nebo Vás upozornil předtím, než dojde k jejich uložení. Pokud naši stránku opustíte kliknutím na odkaz nebo eventuální reklamu ve formě banneru a dostanete se tak na cizí webové stránky, může se stát, že budou cookies nastaveny i adresátem cílové stránky, na kterou jste klikli. Za tyto cookies nejsme právně zodpovědní. K použití takovýchto cookies a informací v nich obsažených si prosím pročtěte prohlášení o ochraně osobních údajů našich inzerujících partnerů. Při poskytnutí této internetové nabídky jsou použity Java-Applets, Active-X-Control a Java-Script. Pokud nechcete z bezpečnostních důvodů tyto pomocné programy popř. aktivní obsahy zužitkovat, měli byste deaktivovat odpovídající nastavení Vašeho prohlížeče.(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Využití Facebook-Plugins (tlačítko "Líbí se")

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sítě Facebook rozpoznáte podle loga sítě Facebook nebo tlačítka "Like" ("Líbí se mi“) na naší stránce. Přehled pluginů sítě Facebook naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/ Navštívíte-li naše stránky, je pomocí pluginu vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Facebook tím obdrží informace, že jste naši stránku navštívili s Vaší IP adresou. Pokud jste přihlášeni k Vašemu účtu na Facebooku a kliknete na facebookové tlačítko„Like“, můžete dát link na obsah našich stránek do Vašeho facebookového profilu. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my, jakožto nabízející těchto stránek, se nedozvíme nic o obsahu předávaných údajů, jakož i jejich využití sítí Facebook. Další informace, týkající se tohoto tématu, naleznete v prohlášení sítě Facebook o ochraně osobních údajů, na adrese de-de.facebook.com/policy.php Pokud si nepřejete, aby síť Facebook mohla návštěvu našich stránek přiřadit Vašemu uživatelskému účtu na síti Facebook, odhlašte se, prosím, z Vašeho uživatelského účtu na síti Facebook.
Zdroj: Facebook-Disclaimer z eRecht24.de