Nová rolovací vrata

Nová rolovací vrata ALUKON s nově vyvinutými věternými kotvami a vodícími lištami, které dosahují věternou odolnost tř. 2 do šířky 6 m.

S nově vyvinutými věternými kotvami a vodícími lištami (RTF 100) je možné zavřít velké vratové otvory při zabezpečení věterné odolnosti vrat.

Také u řídící jednotky došlo ke změnám. Řídící jednotka TopDrive.2 splňuje všechny bezpečnostní předpisy. Programování není nutné. Nová řídící jednotka je vybavena tříjazyčným textem (německy, anglicky a francouzky). Může být připojené osvětlení a nebo výstražné světlo bez použití dodatečných modulů. Integrované světlo zabezpečuje dostatečné osvětlení garáže. Opticky a tvarem hezké prosvětlovací okénka a provzdušňovací mřížky doplňují program rolovacích vrat ALUKON z lamely T77. Vzdálenosti frézovaných otvorů mohou být standardně 6 cm,14 cm a 24 cm a nebo mohou být umístěny dle Vašeho přání.

U rolovacích vrat a vrat pod strop bude sjednocena bezdrátová technologie ovládání. To umožní vrata ovládat jedním vysílačem.