Privacyverklaring

Ons bedrijf, de firma ALUKON KG, is blij met uw bezoek aan onze website en met uw interesse voor onze onderneming, onze producten en diensten. Wij hechten enorm veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Voor externe links naar inhoud van derden stellen wij ons, ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle, niet aansprakelijk, omdat wij de overdracht van deze informatie niet uitgevoerd, de ontvangers van de overgebrachte informatie niet geselecteerd en de overgebrachte informatie niet bepaald of veranderd hebben.
Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens vindt plaats in het kader van de wettelijke voorschriften, waarover u uitgebreide informatie vindt onder bijv. www.datenschutz.de. Hieronder informeren wij u over welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze wordt gebruikt.:

Verzameling en verwerking van gegevens, evt. persoonsgegevens

Bij elk bezoek van een gebruiker aan onze internetpagina en bij elke opvraging van een bestand worden gegevens over deze gebeurtenis in een logbestand opgeslagen. Deze opslag dient uitsluitend voor interne systeemspecifieke en statistische doeleinden. Bij elke opvraging worden in detail de volgende gegevens opgeslagen:

 • naam van het opgevraagde bestand,/li>
 • datum en tijd van de opvraging,
 • verzonden datavolume,
 • melding of de opvraging succesvol was,
 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),
 • URL van de verwijzende site (de voordien bezochte pagina).

Verder gaande persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een door u gewenste registratie, een enquête, een prijsvraag, de uitvoering van een overeenkomst of een vraag om informatie.

Het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de technische administratie van onze webpagina’s en om te kunnen voldoen aan uw wensen en behoeften, met name voor het afhandelen van een met u gesloten overeenkomst of voor het beantwoorden van uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, verkocht of op een andere manier ter beschikking gesteld, tenzij

 • dit voor het afhandelen van de overeenkomst noodzakelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat wij bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens aan onze leveranciers doorgeven.
 • dit voor de afrekening noodzakelijk is.
 • u er vooraf mee ingestemd hebt.

U hebt het recht een dergelijke toestemming te allen tijde voor de toekomst weer in te trekken.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd,

 • als u uw toestemming voor de opslag intrekt.
 • als de kennis ervan niet meer noodzakelijk is voor het met de opslag beoogde doel of
 • als de opslag ervan vanwege andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

Informatierecht

Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag meedelen welke gegevens wij over uw persoon (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer) hebben opgeslagen.

Automatisch geregistreerde, niet-persoonlijke gegevens; aanmaak van cookies; hulpprogramma’s, actieve inhoud

Bij een bezoek aan onze website wordt automatisch (dus niet via een registratie) gegenereerde informatie verzameld, die niet met een bepaalde persoon in verband kan worden gebracht (bijv. informatie over de internetbrowser of het besturingssysteem; domeinnamen van websites, vanwaar onze website via een weblink werd bezocht; aantal bezoekers; gemiddelde bezoekduur; bezochte pagina’s). Ons bedrijf gebruikt deze informatie om onze website voortdurend te verbeteren, bij te werken en dus aantrekkelijker te maken. Wanneer u onze website/websites bezoekt, is het mogelijk dat door ons gegenereerde informatie in de vorm van een zogenaamd ‘cookie’ op uw computer wordt opgeslagen. Zo kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen. Cookies stellen ons o.a. in staat om een website aan uw wensen aan te passen of om uw inloggegevens zo op te slaan, dat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Indien u niet wilt dat wij informatie over uw computer kunnen herkennen, dient u uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze cookies van uw harde schijf verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt vóór een cookie wordt opgeslagen. Indien u via een link of door een eventuele reclamebanner aan te klikken, onze website verlaat en zo op pagina’s van derden terechtkomt, kan het zijn dat ook door de beheerders van de aangeklikte doelpagina cookies worden geplaatst. Voor deze cookies zijn wij juridisch niet verantwoordelijk. Voor informatie over het gebruik van dergelijke cookies en de hiermee door onze reclamepartners opgeslagen gegevens dient u de betreffende privacyverklaringen te lezen. Bij de terbeschikkingstelling van deze internetpagina’s worden Java Applets, ActiveX Control en JavaScript gebruikt. Indien u vanwege veiligheidsredenen geen gebruik wenst te maken van deze hulpprogramma’s resp. actieve inhoud, dient u de betreffende instelling van uw browser te deactiveren.

Veiligheidsinstructie

Wij proberen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens zo op te slaan, dat ze noch voor derden, noch publiek toegankelijk zijn. Indien u met ons per e-mail in contact wilt treden, wijzen wij erop dat bij dit communicatiekanaal de vertrouwelijkheid van de doorgestuurde informatie niet volledig kan worden gegarandeerd. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te doen toekomen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw toegang tot de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de exploitant van deze website nog andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppelt. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw internetbrowser. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Het gebruik van Facebook-plug-ins (‘Vind ik leuk’-knop)

Op onze pagina’s zijn plug-ins geïntegreerd van de sociale netwerksite Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘Like’-knop (‘Vind ik leuk’) op onze internetpagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Indien u de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook aanklikt, terwijl u met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel linken. Op deze manier kan Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie krijgen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder nl-nl.facebook.com/about/privacy.
Als u niet wenst dat Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw Facebook-account kan koppelen, dient u op uw Facebook-gebruikersaccount uit te loggen.
Bron: Facebook-disclaimer van eRecht24.de