Detailoplossing

Zijkap

Wij voeren de AK-FLEX opbouwkast uit met één type zijkap. Deze zijkap is volledig geïntegreerd met het buitenwerk van de kast waardoor koudebruggen worden voorkomen. De gladde zijkant van de kast maakt het moglijk om zonder naad meerdere kasten naast elkaar te positioneren. De binnenuitvoering van de zijkap maakt het moglijk om verschillende lagerplaten voor mini en maxillamellen te verwerken.

Inlooptrechter

De tweedelige inlooptrechter wordt in de voorkap geschoven en met een kruiskopschroef bevestigd. Hierdoor is een flexibele positionering mogelijk. Hierdoor is het niet mogelijk dat de zijgeleider loskomt van de kast waardoor deze altijd in de juiste positie blijft. Op aanvraag is het mogelijk om insectenwering toe te passen.

Zijgeleiders

Met maar twee soorten PVC geleiders kunnen vele soorten rolluiken en horizontale buiten jaloezieën worden geproduceerd. Meerdere pantsers kunnen door middel van een middengeleider met elkaar worden gekoppeld. De geleiders kunnen zowel zijdelings als van voren worden geplaatst, waardoor eenvoudige de- en hermontage te realiseren is. Ook is het mogelijk om aluminium zijgeleiders toe te passen. Op aanvraag is het mogelijk om insectenwering te integreren.

Aanslagstop

Mini- en maxilamelpakketten kunnen met een onzichtbare draaibare aanslagstoppen voor de onderlat uitgerust worden. De schroefbare stop voor op de onderlijst is daardoor niet meer nodig. Waardoor er geen afdrukken op de kast te zien zijn.

Gekoppelde en gedeelde pantsers.

Het is mogelijk om meerdere pantsers in één kast te realiseren.