JalouRoll

JalouRoll: Het design rolluik

JalouRoll is de nieuwe definitie van rolluiken. De combinatie van een horizontale buiten jaloezie en een rolluik, geeft vele nieuwe mogelijkheden. JalouRoll beschermd tegen direct zonlicht en biedt een goede doorkijk naar buiten. De grote licht- en ventilatieopeningen zorgen voor veel indirect daglicht en ventilatie. Het is ook mogelijk om een JalouRoll pantser met een geïntegreerde rolhor uit te rusten. De combinatie van zonwering en warmte isolatie zorgt ervoor dat de JalouRoll bijdraagt aan flinke energiebesparing.