Deklaracja dotycząca ochrony danych

Nasze przedsiębiorstwo, firma ALUKON KG, dziękuje za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i usługami. Niezwykle istotną sprawą jest dla nas ochrona Państwa danych personalnych, które pobierane, przetwarzane i wykorzystywane są z tytułu Państwa wizyty na naszej stronie.

Mimo starannej kontroli nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków, gdyż nie zlecaliśmy przekazywania tych informacji, nie wybieraliśmy adresata przekazywanej informacji i nie określaliśmy ani nie zmienialiśmy przekazywanych informacji.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych dokonywane jest w ramach ustawowych przepisów, o których można uzyskać obszerne informacje np. na stronie www.datenschutz.de. Poniżej wyjaśnimy Państwu, jakie informacje uzyskujemy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i w jaki sposób zostają wykorzystane:

Pobieranie i przetwarzanie danych, w razie konieczności danych personalnych

Podczas każdego wejścia użytkownika na naszą stronę internetową i podczas każdego otwierania pliku zapisywane są w protokole dane dotyczące wykonywanej czynności. Zapisywanie danych służy wyłącznie do wewnętrznych celów systemowych i statystycznych. Podczas każdego pobierania treści zapisywany jest następujący rejestr danych:

 • nazwa otwieranego pliku
 • data i godzina
 • przetransmitowana ilość danych
 • informacja, czy pobieranie powiodło się
 • typ / wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • nazwa hosta komputera (adres IP)
 • referrer URL (wcześniej odwiedzana strona)

Dane personalne, wykraczające poza podany zakres, takie jak Państwa nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie są pobierane, chyba, że podają Państwo te dane dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełniania ankiety, oferty cenowej, celem realizacji umowy lub zapytania dotyczącego uzyskania informacji.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych personalnych

O ile przekażą nam Państwo do dyspozycji swoje dane personalne, wykorzystamy je jedynie w ramach technicznej administracji naszych stron Web i celem spełnienia Państwa życzeń i wymagań, w szczególności w zakresie realizacji zawartej z Państwem umowy lub celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie dokonujemy dalszego przekazywania, sprzedaży lub pozostałej transmisji Państwa danych personalnych, chyba, że

 • jest to konieczne do realizacji umowy. Może się przykładowo okazać, że przy zamówieniach  konieczne będzie przekazanie  Państwa adresu i danych zamówienia naszym dostawcom,
 • będzie to konieczne w celach rozliczeniowych,
 • wyrażą Państwo na to wcześniej zgodę.

Mają Państwo prawo do odwołania tej zgody z natychmiastowy skutkiem.

Dane personalne zostaną usunięte,

 • gdy wycofają Państwo pozwolenie na ich zapisywanie, w sytuacji, 
 • gdy posiadanie owych informacji nie jest konieczne do realizacji celów związanych z zapisywaniem lub,
 • gdy zapisywanie informacji jest niedopuszczalne z innych względów prawnych. 

Prawo do informacji

Po przedstawieniu pisemnego zapytania chętnie przekażemy Państwu informację dotyczącą zapisywanych danych personalnych (np. nazwisko, adres, numer telefonu).

Dane uzyskiwane automatycznie, które nie dotyczą danych personalnych; tworzenie cookies; programy wspomagające, aktywne treści

W przypadku wejścia na nasze strony Web automatycznie (a więc nie w wyniku rejestracji) gromadzone są generowane informacje, których nie można przyporządkować do określonej osoby (np. dotyczące przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego; nazwy domeny stron Web, z których następuje przejście poprzez link; ilości wizyt; średniego czasu wizyty na stronie; wywoływanych stron). Nasze przedsiębiorstwo wykorzystuje niniejsze informacje celem nieustannego poprawiania oraz aktualizowania naszej strony internetowej i tym samym zwiększania atrakcyjności. Podczas wizyty na naszej stronie/stronach internetowych może zdarzyć się, że ustalone przez nas informacje zapisywane są na Państwa komputerze w postaci tak zwanych "cookies", które pozwolą na automatyczne ponowne rozpoznanie Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Cookies pozwalają nam między innymi na dostosowanie strony internetowej do Państwa życzeń lub na zapisanie Państwa hasła, celem uniknięcia konieczności wprowadzania go podczas każdego wejścia na stronę. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ponowne rozpoznawanie informacji o Państwa komputerze, prosimy o wprowadzenie takich ustawień w przeglądarce internetowej, które spowodują kasowanie cookies z dysku twardego Państwa komputera, zablokują cookies lub spowodują pojawienie się ostrzeżenia przed zapisaniem cookies. Jeżeli poprzez link lub w wyniku kliknięcia ewentualnej reklamy banerowej opuszczą Państwo naszą stronę i wejdą na obcą stronę może zdarzyć się, że także przez adresata danej strony docelowej wprowadzone zostaną cookies. Pod względem prawnym nie jesteśmy odpowiedzialni za takie cookies. W zakresie wykorzystywania takich cookies i zapisywanych informacji przez naszych partnerów reklamowych prosimy o zapoznanie się z ich deklaracjami dotyczącymi ochrony danych. Podczas przygotowywania niniejszej oferty internetowej wykorzystano Java-Applets, Active-X-Controls i Java-Script. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie zamierzają Państwo wykorzystywać tych programów pomocniczych lub aktywnych treści, prosimy o wprowadzenie odpowiedniego ustawienia w Państwa przeglądarce.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Staramy się zachowywać wszystkie konieczne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa pozwalające na takie zapisywanie Państwa danych personalnych, aby nie były dostępne ani publicznie ani osobom trzecim.  Jeżeli zamierzają Państwo nawiązać z nami kontakt mailowy zwracamy uwagę, iż w przypadku takiej formy komunikacji nie można zagwarantować całkowitej poufności przekazywanych informacji. W związku z powyższym zalecamy przekazywanie poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, działu analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje jednakże wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony internetowej. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez cookies i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Korzystanie z wtyczek facebook (przycisk "like" - "Lubię to")

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki (plugins) serwisów społecznościowych Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-plugins można rozpoznać za pomocą logo facebooka lub przycisku Like ("Lubię to") na naszej stronie. Zestawienie Facebook-plugins znajduje się na stronie: developers.facebook.com/docs/plugins/ Podczas wizyty na naszych stronach tworzone jest poprzez plugin bezpośrednie połączenie między przeglądarką zainstalowaną na Państwa komputerze i serwerem facebook. Facebook uzyskuje dzięki temu informację, że Państwo odwiedziliście naszą stronę internetową. W razie zalogowania na Państwa koncie w facebook i naciśnięciu przycisku "Lubię to" można powiązać poprzez link treści naszych stron na Państwa profilu facebook. Dzięki temu facebook może przyporządkowywać wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy dotyczącej treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez serwis społecznościowy facebook. Dalsze informacje w tym zakresie można znaleźć w deklaracji dotyczącej ochrony danych, wystawionej przez serwis społecznościowy facebook: de-de.facebook.com/policy.php 

Jeżeli zamierzają Państwo uniknąć przyporządkowywania przez facebook wizyty na naszych stronach do Państwa konta użytkownika, należy wylogować się z Państwa konta użytkownika w serwisie facebook.

Źródło: Facebook-Disclaimer z eRecht24.de Auf unseren Seiten sind Plugins des sozial