Produkty

AK-FENRO

Skrzynka modernizacyjna ALUKON AK-FENRO to optymalne rozwiązanie, umożliwiające skuteczną izolację istniejącej, nieizolowanej skrzynki nadprożowej rolety podczas wymiany okna. Odpowiednio dostosowana konstrukcja i zastosowane materiały pozwalają na poprawę izolacji termicznej w obszarze skrzynki nawet o 60%. Ponadto skutecznie przerwany zostaje mostek termiczny starej, istniejącej skrzynki.

 

Skrzynkę AK-FENRO można zamówić ze zintegrowaną siatką przeciw insektom lub w razie potrzeby odpowiednio ją wyposażyć.

Demovideo: działanie i montaż