produkty

AK-MIRO PLUS

Nadokenní roletová schránka z PVC pro renovaci a novou výstavbu se montujte snadno zacvaknutím přímo na okno a následnou společnou instalací. Při renovaci se proto musí provést současně výměna okna.

AK-MIRO PLUS se vyznačuje flexibilitou možností revize. Tu lze provést zevnitř, zespodu nebo i zvenku. Je možná i integrace závěsů vnějších žaluzií.

AK-MIRO PLUS je díky různým adaptačním profilům, přizpůsobeným okennímu systému, kompatibilní se všemi obvyklými typy oken. Použitím adaptačních profilů je současně zajištěno tvarově lícující spojení s oknem, a to i při velkých šířkách.

Splňuje požadavky tepelné ochrany dle nařízení o úsporách energie EnEV a rovněž požadavky na zvukovou izolaci. Schránku lze zásadně zvenku omítnout a je tak skrytě začleněna do fasády.

Varianty schránky

 • Revizní kryt zespodu pro možnost vnitřního omítnutí
 • Snadná údržba a dodatečné montážní práce
 • Možné vybavení integrovanou ochrannou sítí proti hmyzu (bez vlivu na výšku prvků)
 • Možnost omítnutí zvenku
 • Hloubky osazovacích rámů možné až do 92 mm
 • Revizní kryt dovnitř pero maximálním přístupnost
 • Snadná údržba a dodatečné montážní práce
 • Možné vybavení integrovanou ochrannou sítí proti hmyzu (bez vlivu na výšku prvků)
 • Možnost omítnutí zvenku
 • Maximální vzduchotěsnost díky upuštění od uvnitř umístěného revizního otvoru
 • Možnost omítnutí zvenku i zevnitř
 • Možné vybavení integrovanou ochrannou sítí proti hmyzu (bez negativního vlivu na výšku prvků)